Všetky práva sú vyhradené

 

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve RAMAS+ alebo tretích strán zmluvne viazaných so spoločnosťou RAMAS+. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom RAMAS+.

ramasplus@wircom.sk